Kinn Kommune

Grafisk profil

Grafisk profil

Profilmanualen presenterer Kinn kommune sin grafiske profil. Manualen er ein verktøykasse med reiskaper for at Kinn kommune skal stå fram tydeleg og einskapleg i all kommunikasjon.

Profilmanualen inneheld detaljerte retningslinjer for bruk av grafiske element som kommunevåpen, fargar, typografi og profilelement.