Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Grafisk profil

Grafisk profil

Profilmanualen presenterer Kinn kommune sin grafiske profil. Manualen er ein verktøykasse med reiskaper for at Kinn kommune skal stå fram tydeleg og einskapleg i all kommunikasjon.

Profilmanualen inneheld detaljerte retningslinjer for bruk av grafiske element som kommunevåpen, fargar, typografi og profilelement.