Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Kven er vi

Kven er vi

Innkjøpsavdelinga skal sjå til at lovverk for offentlege anskaffingar vert følgt og hjelpe tenesteleiarane i deira innkjøp.

 • Innkjøp står for gjennomføring av alle anskaffingar i Kinn kommune
 • Inngår rammeavtalar
 • Ivaretaking av gjeldande regelverk og forskrifter
 • Vere mellomledd mellom tenestene og marknaden
 • Bidra til kompetanseutvikling innan fagområdet
 • Gi råd til tenestene om innkjøp
 • Utgreiingar og arbeidsoppgåver etter kommunedirektøren si avgjerd

Andre oppgåver som ligg til innkjøpsavdelinga:

 • Forsikringsansvarleg
 • Gi råd og rettleiing i samband med forsikringssaker og skader
 • Telefoni
  • Opprette/avslutte/endre abonnement
  • Hjelp med PUK-kode – ta kontakt med Reidun Toft, Marie Arnstad eller Bjørn Roger Rasmussen.
 • eHandel
 • Bil

INSS

Kinn kommune leier innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS). Vi gjennomfører anskaffingar og drifter felles rammeavtalar for deltakande kommunar. Gir enkel rådgjeving ved anskaffingsprosessen. I tillegg skal vi hjelpe kommunane med eHandel.

Vi vil også arrangere kurs innanfor fagområdet for deltakande kommunar.

Kontakt

Arve Klokk
Leiar
E-post
Telefon 415 34 935
Tore Dammerud
Senior innkjøpsrådgjevar
E-post
Telefon 913 59 670
Marie Arnstad
Innkjøpsrådgjevar
E-post
Telefon 476 35 636
Reidun Hatlenes Toft
Innkjøpsrådgjevar
E-post
Telefon 481 32 443
Einar Stavang Haugerud
Innkjøpsrådgjevar
E-post
Telefon 975 23 175