Kinn Kommune

NAV Måløy

NAV Måløy

NAV Måløy held til på rådhuset i Måløy. 

Opningstider og meir finn du på deira heimeside.