Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordning - SFO

Søknadsskjema for SFO finn du nedanfor. Vi har eitt skjema for deg som er folkeregistret i Kinn kommune, og eit anna for deg som er folkeregistret i annan kommune enn Kinn.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Frist for å søke SFO er 1. mai, men du kan søke fortløpande gjennom heile året.

Søk SFO (for deg som bur i Kinn)

Søk SFO (for deg som er folkeregistrert i annan kommune enn Kinn)

Kven har rett til plass?

Skulefritidsordninga vår er eit tilbod til alle elevar på 1.-4. klasse og barn i grunnskulealder som har særskilde behov. Du må søke for kvart skuleår.

Endre eller seie opp SFO-plass

Skal du endre eller seie opp ein SFO-plass kan du bruke same skjema som for å søke, heilt øvst i denne artikkelen.

Ferie 2021

Søknadsfrist for haust 2021 er 19. september. Du kan nytte vårt elektroniske skjema for å søke SFO i ferietida. 

Ferie-SFO er eit tilbod til alle elevar på 1. - 4. trinn. Ferie-SFO gjeld haustferie og vinterferie, to veker etter skuleslutt, og to veker før skulestart.

  • Ferietilbodet i Måløy er på Skavøypoll skule
  • Ferietilbodet i Florø er på Florø barneskole

Minst 12 barn må delta for at tilbodet skal gjelde.

Pris er kr. 1200,- for ei heil veke, eller kr. 400,- per dag.

Søk om ferie-SFO her

Generelt om SFO

Det er vedtatt nye satsar for SFO frå hausten 2020. Dei nye satsane er:

  • Heil plass morgon og ettermiddag kr. 2500
  • Kvar dag etter skuletid kr. 2200
  • Inntil 11 dagar morgon og ettermiddag kr. 1800

Søskenmoderasjon på 30% frå barn nummer to.

Vedtekter for skulefritidsordninga

Vedtekter for SFO i Kinn kan du lese her. (PDF, 399 kB)

Kontakt

Sentralbord
E-post
Telefon 57 75 60 00


Opningstider: 09.00 - 15.00