Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Farlege stoff

Farlege stoff

Når ein privatperson eller ei verksemd oppbevarer farleg stoff over ei viss mengde, skal dette meldast til DSB via Altinn.

Meldegrensene for dei ulike farlege stoffa finn du i Forskrift om handtering av farleg stoff.

Meldegrense for enkelte vanlege stoff er:

  • Brannfarleg gass kategori 1 og 2: 0,4 m3 (f.eks. hydrogen, LPG (propan, butan eller blandingar av desse), biogass, LNG (flytande naturgass), acetylen)
  • Giftig gass kategori 1, 2 og 3: 0,4 m3 (f.eks. klor, ammoniakk, svoveldioksid)
  • Brannfarleg væske kategori 1 og 2: 6,0 m3 (f.eks. metanol, etanol, bensin)
  • Diesel og fyringsoljer: 100 m3 (f.eks diesel, gassolje, lett fyringsolje)

Skjema for innmelding av farlege stoff finn du i Altinn eller på DSB sine heimesider.