Kontakt oss

Kontakt oss

Kinn kommune vil skape gode kvardagar for innbyggjarane, heile livet. Reforma "Leve heile livet" og samanhengen mellom kultur og helse er ei satsing i Kinn. Samskapande prosessar på plannivå, i drift og i tiltak for at vaksne skal ha aktive og meiningsfulle dagar.

Kontakt oss om arbeidet vårt om "Leve heile livet", musikkterapi og kultur for helsa.

Vi arbeider tverrfagleg og i ulike sektorar i kommunen.

Våre kultur og aktivitetstilbod til vaksne går under paraplyen LEV VEL.

Kontakt

Norunn Stavø
Kommunalsjef helse og velferd
E-post
Telefon 415 36 120
Jorunn Bakke Nydal
Fagleiar miljø, livskvalitet og musikkterapi i helse / prosjektleiar «Leve heile livet»
E-post
Telefon 913 44 734
Margit Drivenes Kløvfjell
Rådgjevar / prosjekt "Leve heile livet"
E-post
Telefon 477 03 002
Benjamin Mellingen Thuen
Musikkterapeut
E-post
Telefon 468 49 765
Marianne Grytten
Planleggar / prosjektleiar "Leve heile livet"
E-post
Telefon 476 10 005
Martine Bortheim
Samfunnskoordinator
E-post
Telefon 979 91 802
Bente Nilsen
Leiar
E-post
Siv Anett Kupen
Leiar
E-post
Telefon 907 46 471
Emilie Bakke
Samfunnskoordinator Måløy
E-post
Telefon 948 86 756