Kontakt oss

Bildet er ein kollasj samansatt av 5 forskjellige bilder. Første bilde vilser LEV VEL sin logo. Bildet nummer to viser ei datamaskin som står på eit bord, og ved siden av datamaskina ligg der ei skriveblokk, ein kaffikopp og ein penn. Bilde nummer tre er eit nærbilde av ei korg fylt med garn.  Bildet nummer fire er logoen til "Kultur for helsa" i Kinn.  Bildet nummer 5 syner ein person med ryggen til, som held opp ei blokk med notar.  - Klikk for stort bilete

Kinn kommune vil skape gode kvardagar for innbyggjarane, heile livet. Reforma "Leve heile livet" og samanhengen mellom kultur og helse er ei satsing i Kinn. Samskapande prosessar på plannivå, i drift og i tiltak for at vaksne skal ha aktive og meiningsfulle dagar.

Kontakt oss om arbeidet vårt om "Leve heile livet", musikkterapi og kultur for helsa. Vi arbeider tverrfagleg og i ulike sektorar i kommunen.

Våre kultur og aktivitetstilbod til vaksne går under paraplyen LEV VEL.

Kontakt

Norunn Stavø
Kommunalsjef helse og velferd
E-post
Telefon 41 53 61 20
Jorunn Bakke Nydal
Fagleiar miljø, livskvalitet og musikkterapi i helse / prosjektleiar «Leve heile livet»
E-post
Telefon 91 34 47 34
Margit Drivenes Kløvfjell
Rådgjevar / prosjekt "Leve heile livet"
E-post
Telefon 47 70 30 02
Benjamin Mellingen Thuen
Musikkterapeut
E-post
Telefon 46 84 97 65
Martine Bortheim
Samfunnskoordinator
E-post
Telefon 97 99 18 02
Bente Nilsen
Leiar
E-post
Siv Anett Kupen
Leiar
E-post
Telefon 90 74 64 71