Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Lag og organisasjonar

Ressursgruppe for frivillighet

Kinn kommune har oppretta ei felles ressursgruppe for frivilligsentralane i Kinn. I ressursgruppa er det personar som representerar frivilligheten som t.d. idrettsrådet og humanitære organisasjonar og leiarane i frivilligsentralane har ansvar for å følgje opp det ressursgruppa ønskjer. Oppgåvene til ressursgruppa kan vere å komme med innspel om behov for frivillige aktivitetar i kommunen og t.d. bidra med samarbeid på tvers av kommunale tenester og frivillige organisasjonar. Eit døme på dette er aktivitetar for eldre og fritidserklæringen for barn og unge. Andre oppgåver kan vere å jobbe med politisk plattform for frivillighet – frivillighetens år, rekruttering og frivillighet​. Synlighet, vere bidragsytar for å få til felles møteplassar på tvers av frivillige organisasjonar innan aktuelle felles samarbeidsprosjekt. ​Medvirkning, mellom anna i planarbeid og budsjettprosessen til kommunen, samt frivillige organisasjonar.​​
Adresse Kontakt Kategori
Ressursgruppe for frivillighet
Florø: Markegata 51, 6905 Florø Måløy: Gate 1 nr. 120, 6700 Måløy Postboks 294
6701 Måløy
Bente Nilsen
Telefon: 90222692 / 90746471
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar
Mobil 90222692
Anna
Kontaktinformasjon ressursgruppe for frivillighet i Kinn kommune.

Kinn idrettsråd:

Dan Solberg, Florø, (representerer Volleyball)

Mobil 916 38 868, e-post: florovolley@outlook.com

Håkon Christensen, Måløy (representerer m.a. bueskyting, er frivillig i redningsselskapet m.m. ) Mobil: 414 48 258, e-post: haakon1chr@gmail.com

Askrova Grendalag:

Siri Sunde, Florø. Mobil 416 35947 og e-post: sundeproduikt@gmail.com


Sørstrand Folkepark:

Leni Notø, Florø. Mobil 938 37209 og e-post: leninoto@live.no


NOSFO (organisasjonen Norsk selvhjelp for flyktninger)

Mariam Fahad, Florø. Mobil: 912 86 253 og e-post: mariam.fahad.ib@gmail.com


E-sport gruppa/Deknepollen Bygdelag:

Geir Arne Solheim, Måløy. Mobil: 95751992 og e-post: geir@frequency.no


Kinn Eldreråd

Arne Rognaldsen, Florø. Mobil: 472 40 627 og e-post: arne.rognaldsen@gmail.com


4H Neptune

Mari Hegranes Selvik, Florø. Mobil: 476 48 215 og e-post: mari.selvik06@gmail.com


Flora Røde Kors:

Stian Torvanger Antonsen, Florø. Mobil: 915 89 866 og e-post: stian.torvanger.antonsen@rodekors.org, flora@rodekors.org

Vara: Silje Søtvik, Florø. Mobil: 412 49191 og e-post: silje_soetvik@hotmail.comUngdomskontakt:

Håkon Skram Heggen, Måløy. Mobil: 46280333 og e-post: haheggen@icloud.comKorps:

Dagrunn Almenning Kvalheim, Måløy. Mobil: 91706465 og e-post: da-kv@online.noAdministrasjon:

Siv Anett Kupen, Måløy. Mobil: 90746471 og e-post: siv.anett.kupen@kinn.kommune.no

Bente Nilsen, Florø. Mobil: 90222692 og e-post: bente.nilsen@kinn.kommune.noKasia Szkop, Florø. Mobil: 45877783 og e-post: katarzyna.szkop@kinn.kommune.no