Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Lag og organisasjonar

Florø Musikkteater

Florø Musikkteater er ein organisasjon som tilbyr undervisning i sang, dans og teater. Vårt mål er at våre elevar skal få prøve seg i alle desse kunstformene. Vi har fokus på meistring og tryggheit, og jobbar mykje med at elevane skal bli trygge på seg sjølv og eigne evner før dei står på ei scene.

Vi set kvart år opp ei større framsyning på Florø Kulturhus, der elevane både syng, dansar og speler teater. Vi har og små prosjekt i løpet av året, der vi lagar små visningar eller musikkvideoar.

Vi har tilbod til born og unge frå 5 år til 18 år.
Adresse Kontakt Kategori
Florø Musikkteater
Strandgata 10 Auklandsvegen 10A
6905 Florø
Carina Takle-Hillersøy
Telefon: 97617293 / 41576051
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Anna
Følg oss gjerne på facebook og instagram.