Kinn Kommune

Jul i Florø kulturhus

Kinn kommune inviterar til Jul i Florø kulturhus med kjekke aktivitetar for heile familien!

Dato
12. desember 2021
Tid
12:00 - 16:30
Stad
Florø kulturhus

PROGRAM: 

F E S T S A L E N

K A F E  O G  G R A U T S E R V E R I N G K L . 1 2 . 0 0 - 1 5 . 0 0
O P E N  S C E N E  K L . 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0 O G 1 4 . 3 0

B I B L I O T E K
J U L E F O R T E L L I N G  K L . 1 3 . 0 0 O G 1 4 . 3 0
T E I K N I N G

K I N O S A L E N
K U R S  I  J U L E T R E G A N G  K L . 1 3 . 0 0
G R A T I S F I L M  " T R E N Ø T T E R T I L A S K E P O T T " K L . 1 5 . 0 0

S P E I L S A L E N
J U L E V E R K S T A D  I  S A M A R B E I D  M E D  K Y S T M U S E E T
K L . 1 2 . 0 0 - 1 5 . 0 0 

JULENISSEN KOMMER MED OVERRASKELSE!

PRIS FOR GRAUT OG SAFT kr. 50,-
 

Arrangør

Ressursgruppe for frivillighet
Adresse
Florø: Markegata 51, 6905 Florø Måløy: Gate 1 nr. 120, 6700 Måløy , Postboks 294
Postnummer og stad
6701 Måløy
Telefon
90222692

Kontakt

Bente Nilsen