Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Fellesmiddag/julemiddag

Juletallerken, song og god stemning!

Dato
15. desember 2022
Tid
12:00 - 13:30
Stad
Havglytt

Mat smakar betre i godt lag. Kom jula i møte med ein hyggeleg julemiddag ilag med LEV VEL og pensjonistlaget. 

Vi sit rundt eit staseleg pynta langbord med kvit duk. Vi et deilig julemiddag, pratar og syng julesongar. 
For påmelding til julemiddagen, samt informasjon om pris, ring tlf.  90 23 48 99. 

For gratis skyss
ring tlf. 48 28 25 15 (Reidun Espeland, Florø pensjonistlag)

Gratis SMS om ope hus
Ønskjer du å motta ein SMS om dei ulike kulturaktivitetane Ope hus torsdagar?
Kvar veke sender LEV VEL ut i melding på din telefon. Tenesta er gratis. 

Dersom du ønskjer dette tilbodet, send oss ei melding med kodeord
"info ope hus" til tlf. 97 99 18 02. 

Ope hus er gratis kulturarrangement retta mot vaksne.Tilboda er i regi av LEV VEL, Kinn kommune og målet med Ope hus er gode fellesopplevingar og at vi kan bli kjent gjennom kultur og samtaler.

Følg oss
Følg LEV VEL si facebookside for meir informasjon om kultur og helse: facebook.com/levvelfloro