Advent på museet, ope hus

Tradisjonar og kjente smakar på Kystmuseet!

Dato
1. desember 2022
Tid
12:00 - 13:00
Stad
Kystmuseet, Florø

Advent er for mange tradisjonar og kjente smakar. Bli med å starte adventstida saman med oss på Kystmuseet. 

Ope hus er gratis kulturarrangement retta mot vaksne.Tilboda er i regi av LEV VEL, Kinn kommune og målet med Ope hus er gode fellesopplevingar og at vi kan bli kjent gjennom kultur og samtaler.

Følg oss
Følg LEV VEL si facebookside for meir informasjon om kultur og helse: facebook.com/levvelfloro

Gratis SMS
Ønskjer du å motta ein SMS om dei ulike kulturaktivitetane Ope hus?
Kvar veke sender LEV VEL ut i melding på din telefon. Tenesta er gratis. 

Dersom du ønskjer dette tilbodet, send oss ei melding med kodeord
"info ope hus" til tlf. 97 99 18 02.