Byhistorie ved Grete Stavø, ope hus

Byhistorie ved Grete Stavø!

Dato
24. november 2022
Tid
12:00 - 13:00
Stad
Florø folkebibliotek

Byhistorie ved Grete Stavø!

Vi vil få høyre om Hesteneset si historie; Hesteneset er ein bydel i Florø som har gjennomgått store forandringar. 

Ope hus er gratis kulturarrangement retta mot vaksne.Tilboda er i regi av LEV VEL, Kinn kommune og målet med Ope hus er gode fellesopplevingar og at vi kan bli kjent gjennom kultur og samtaler.

Følg oss
Følg LEV VEL si facebookside for meir informasjon om kultur og helse: facebook.com/levvelfloro

Gratis SMS
Ønskjer du å motta ein SMS om dei ulike kulturaktivitetane Ope hus?
Kvar veke sender LEV VEL ut i melding på din telefon. Tenesta er gratis. 

Dersom du ønskjer dette tilbodet, send oss ei melding med kodeord
"info ope hus" til tlf. 97 99 18 02.