Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Personvern

Personvern

Kinn kommune har som mål at informasjonstryggleik og personvern skal vere ein naturleg del av verksemda vår. 

For å kunne utøve mynde og tilby deg gode tenester, må vi handsame opplysingar om deg elektronisk eller i eit register. Personvernerklæringa viser korleis vi handsamar personopplysingane dine, kva opplysingane blir nytta til og kva for rettar du har.

Kontakt

Berit Seljeseth Osa
Controller/GDPR
E-post
Telefon 900 60 254