Kinn Kommune

Personvern

Personvern

Kinn kommune har som mål at informasjonstryggleik og personvern skal vere ein naturleg del av verksemda vår. 

For å kunne utøve mynde og tilby deg gode tenester, må vi handsame opplysingar om deg elektronisk eller i eit register. Personvernerklæringa viser korleis vi handsamar personopplysingane dine, kva opplysingane blir nytta til og kva for rettar du har.

Kontakt

Berit Seljeseth Osa
Controller
E-post
Telefon 900 60 254