Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Park og grønt

Park og grønt

Avdeling for park og grønt har ansvar for stell og vedlikehald av offentleg park og turstiar. Vidare driv avdelinga med klipp og stell av grøntareal kring offentlege bygg i kommunen.

Oppdagar du feil eller manglar på for eksempel parker eller turstiar kan du melde i frå til oss om dette.

Meld inn feil til kommunen her

Du kan melde i frå om:

  • trefall/rotfall på turstia, master eller liknande
  • feil på leikeapparat/ fare for skade
  • turstiar som er vaska vekk grunna store nedbørsmengder
  • herværk på offentleg park