Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

LARA Florø

LARA Florø

Arbeidstilbodet LARA - Klikk for stort bileteArbeidstilbodet LARA er unikt i Kinn kommune, og er retta mot personar som er rusmiddelavhengige og i behandling, såkalt Lar-behandling (legemiddelassistert rehabilitering). 

LARA betyr lavterskeltilbod om arbeidsretta aktivitet. Arbeidstilbodet skal ikkje erstatte andre eksisterande arbeidstiltak for utsette grupper, men vil vere eit særtilbod for denne gruppa; ein utprøvingsarena for å utvikle og bruke kunnskap og ferdigheter, oppleve fellesskap og redusere bruken av rusmidler m.a.

LARA si Facebookside

Kontakt

Frode Forsberg
Arbeidsleiar LARA Florø
E-post
Telefon 979 91 795