Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Varsel om planoppstart: Detaljreguleringsplan Markegata 51, del av gbnr. 202/454 m.fl., brannstasjon

Varsel om planoppstart: Detaljreguleringsplan Markegata 51, del av gbnr. 202/454 m.fl., brannstasjon

Klikk for stort bileteI samsvar med § 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid for Markegata 51 i Florø i Kinn kommune. Planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 202/454 m.fl.

Hovudformålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av dagens brannstasjon i Florø sentrum. Planområdet er ca. 15 daa og er delvis utbygd med samfunnshus og brannstasjon. Området er føresett regulert til formåla anna offentleg eller privat tenesteyting.

Norconsult AS gjennomfører oppstart av planarbeidet for Kinn kommune.

Innspel til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast til arne.kringlen@norconsult.com eller Norconsult AS, Postboks 514, 6803 Førde, innan 14. oktober 2021.

Brannstasjon - planarbeid
Tittel Publisert Type
v6_Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Markegata 51, del av gbnr. 202454 m.fl., brannstasjon

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned v6_Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Markegata 51, del av gbnr. 202454 m.fl., brannstasjon.pdf
52105497_notat_Varsel om oppstart_J01

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52105497_notat_Varsel om oppstart_J01.pdf
52105497_brev_Varsel om oppstart_J01

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52105497_brev_Varsel om oppstart_J01.pdf
v5_not_DR Brannstasjon Kinn - veg og trafikk

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned v5_not_DR Brannstasjon Kinn - veg og trafikk.pdf
v3_2120_Florø Brannstasjon_Presentasjon SALT_26.08.21

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned v3_2120_Florø Brannstasjon_Presentasjon SALT_26.08.21.pdf
Konsekvensutgreiing notat

02.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned v4_52105497_Notat _KU_J02.pdf