Kinn Kommune

Varsel om planoppstart: del av Kvartal 36

Varsel om planoppstart: del av Kvartal 36

Vi viser til igangsetting av planarbeid for Privat detaljreguleringsplan for del av Kvartal 36, gbnr. 202/4 mfl, bustad/næring, PlanID 20210110.

Planoppstart vert hermed varsla i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8. 

Planomriss samt vedlegg er lagt ut på informasjon og service, Florø kulturhus, Markegata 51, 6905 Florø.

Eventuelle merknadar merkast med plannamn og sendast til Norconsult AS, Fjellvegen 11, NO- 6800 Førde, eller via e-post: firmapost@norconsult.no innan 25.01.2021.

Del av Kvartal 36 13.12.21
Tittel Publisert Type
Notat KU J02 (DokID 1513014)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat KU J02 (DokID 1513014).pdf
Notat Vurdering veg (DokID 1513021)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat Vurdering veg (DokID 1513021).pdf
Planavgrensing og varsling Strandgata 56 (DokID 1513016)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensing og varsling Strandgata 56 (DokID 1513016).pdf
DR-plan Strandgata 56 foto J01 (DokID 1513018)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DR-plan Strandgata 56 foto J01 (DokID 1513018).pdf
DR-plan Strandgata 56 kommunedelplan J01 (DokID 1513017)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DR-plan Strandgata 56 kommunedelplan J01 (DokID 1513017).pdf
Vegsystem og løysingar for kvartalet (DokID 1513020)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vegsystem og løysingar for kvartalet (DokID 1513020).pdf
DR-plan Strandgata 56 oversiktskart J01 (DokID 1513019)

13.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DR-plan Strandgata 56 oversiktskart J01 (DokID 1513019).pdf