Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Søknad om løyve til etablering av ny lokalitet for torsk ved Hestøya

Søknad om løyve til etablering av ny lokalitet for torsk ved Hestøya

Nordfjorden Torsk AS søker om løyve til etablering av nytt anlegg for torsk med ein storleik på 3599 tonn biomasse ved Hestøya i Kinn kommune.

Søknaden ligg ute til offentleg ettersyn fram til 11. juni 2021. 

Eventuelle merknader skal vere skriftleg og sendast til Kinn kommune, e-post post@kinn.kommune.no, eller per brevpost til postboks 294, 6701 Måløy.

Søknad og tilhøyrande dokument

Hestøya mai 2021
Tittel Publisert Type
Hestøya vedr C-undersøkelse.pdf

10.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hestøya vedr C-undersøkelse.pdf.pdf
Hestøya anleggsskisse.tif

10.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hestøya anleggsskisse.tif.pdf
Søknad om etablering ved Hestøya i Kinn kommune -ny lokalitet for produksjon av torsk

10.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om etablering ved Hestøya i Kinn kommune -ny lokalitet for produksjon av torsk.pdf
Følgjeskriv

10.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgjeskriv.pdf
Hestøya sjøkart.tif

10.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hestøya sjøkart.tif.pdf
Posisjoner anlegg Hestøya.pdf

10.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Posisjoner anlegg Hestøya.pdf.pdf