Kinn Kommune

1. gong offentleg ettersyn: Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy

1. gong offentleg ettersyn: Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.

Vedlegg: