Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

10.05.2021 13.28

Betalingssatsar, avgifter og gebyr

Betalingssatsar, avgifter og gebyr

I vår økonomiplan og handlingsprogram finn du våre betalingssatsar, avgifter, gebyr og budsjett.

Betalingssatsar, avgifter og gebyr