Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Høyring: Søknad om planendring etter forenkla prosess - reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117/4, hytter. PlanID 1401 20050108

Høyring: Søknad om planendring etter forenkla prosess - reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117/4, hytter. PlanID 1401 20050108

Søknad om endring etter forenkla prosess av reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117/4, Hytter. PlanID 1401 20050108, vert utlagt til høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14, 3. ledd.

Aktuelt område ligg på Marøya på Svanøy. I gjeldande eldre reguleringsplan, planID 1401 20050108 frå 29.11.2005, er aktuelt område sett av til småbåtanlegg på land og småbåthamn i sjø.

Føremålet med planendringa er å legge til rette for utviding av område for småbåthamn på land Sb1 i gjeldande reguleringsplan slik at det kan byggast brygge og naust. Planendringa er i samsvar med gjeldande arealdel til kommuneplanen.

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 03.06.22 – 04.07.22.

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen via vårt elektronisk høyringsskjema. De kan og sende merknader/innspel i post til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller via epost til post@kinn.kommune.no, innan 4. juli 2022.

Sakshandsamar: Janicke Svendal, tlf. 57 75 60 00.

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under. 

Søknad om planendring etter forenkla prosess - reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117/4, hytter. PlanID 1401 20050108
Tittel Publisert Type
1_Søknad om mindre endring av privat detaljregulering for Marøysundet - Planomtale_27.05.2022

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1_Søknad om mindre endring av privat detaljregulering for Marøysundet - Planomtale_27.05.2022.pdf
2_Endring detaljregulering marøysundet - Plankart_27.05.2022

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2_Endring detaljregulering marøysundet - Plankart_27.05.2022.pdf
3_Endring detaljregulering marøysundet - Føresegner_27.05.2022

03.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 3_Endring detaljregulering marøysundet - Føresegner_27.05.2022.docx
Referat fra oppstartsmøtet - Endring, reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117_4, Hytter.

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøtet - Endring, reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117_4, Hytter..pdf
V1_A-20-101 Situasjonsplan

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1_A-20-101 Situasjonsplan.pdf
V2_A-20-102 Plan

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2_A-20-102 Plan.pdf
V3_A-45 Fasader

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3_A-45 Fasader.pdf
V4_A-80 Illustrasjoner

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4_A-80 Illustrasjoner.pdf
V5_Gjeldane detaljregulering - Plankart_planID20050108

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V5_Gjeldane detaljregulering - Plankart_planID20050108.pdf
V6_Gjeldane detaljregulering - Føresegner_planID20050108

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V6_Gjeldane detaljregulering - Føresegner_planID20050108.pdf