Kinn Kommune

MinEigedom

MinEigedom

Gjennom portalen MinEigedom finn du nyttig informasjon om dine eigedomar!

Logg inn

Du treng ikkje å registrere deg. Du loggar deg enkelt inn via ID-porten og får tilgang på opplysingar om eigedomar der du er registrert som eigar. 

Om tenesten:

  • Oversikt over kommunale avgifter og eigedomsskatt
  • Historikk på tidlegare betalte kommunale avgifter
  • Du kan stille spørsmål eller melde ifrå om feil/manglar direkte til Kinn kommune via elektronisk skjema
  • Grunnbok- og matrikkelopplysingar om dine eigedomar

Om du har eigedomar i andre kommunar, må desse kommunane også tilby MinEigedom for at du skal få tilgang til all informasjon. Om kommunane ikkje har registrert seg, vil du likevel få tilgang til grunnbok- og matrikkelopplysingar.