Kinn Kommune

Offentleg ettersyn: Detaljregulering for Evja i Florø, gbnr. 202/482

Offentleg ettersyn: Detaljregulering for Evja i Florø, gbnr. 202/482

Kartutsnitt som viser Florø. Evja og aktuelt område for detaljregulering (gbnr. 202/482) er markert i kartet med markør - Klikk for stort bilete

Plan-, miljø og næringsutvalet har i saknummer 089/22 godkjent at framlegg til Privat detaljregulering for Evja, gbnr. 202/482, næring - PlanID 20210106, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11. 

Hovudformålet med planen er å legge til rette for etablering av eitt nytt bygg til forretning/kontor/tenesteyting på eigedomen gbnr. 202/482 på Evja i Florø (ved dagens Kiwi-butikk m.fl.). Nybygget vil ta i bruk delar av tomta som i dag ikkje er i bruk, og intensjonen er såleis å bidra til høgare og ei meir arealeffektiv utnytting av området. 

Planlagde tiltak er i samsvar med føremål i gjeldande kommuneplan, men med krav om regulering av området før utbygging. 

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 21.12.2022 – 15.02.2023. 

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen på elektronisk høyringsskjema. De kan og sende merknader/innspel i post til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller via e-post til post@kinn.kommune.no, innan 15.02.2023. 

Sakshandsamar: Heidi Dyrøy/Janicke Svendal, tlf. 57756000.

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Detaljregulering for Evja i Florø, gbnr. 202/482, næring - PlanID 20210106.
Tittel Publisert Type
V13_Situasjonsplan - Sporing_C01 (509421)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13_Situasjonsplan - Sporing_C01 (509421).pdf
V14_Situasjonsplan - Sporing_C02 (509422)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14_Situasjonsplan - Sporing_C02 (509422).pdf
V09_rapp_Kryss ved Evja (498442)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V09_rapp_Kryss ved Evja (498442).pdf
V12_2005 Næringsbygg Evja_A-80-150B - Solstudie B (498445)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12_2005 Næringsbygg Evja_A-80-150B - Solstudie B (498445).pdf
V10_D_001 (498443)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10_D_001 (498443).pdf
V11_D_002 (498444)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V11_D_002 (498444).pdf
V08g__2005 Næringsbygg Evja_A-40-160 - Snitt rampe (498441)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08g__2005 Næringsbygg Evja_A-40-160 - Snitt rampe (498441).pdf
V08f_2005 Næringsbygg Evja_A-40-161 - Snitt b6-b6 og 37-37 (498440)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08f_2005 Næringsbygg Evja_A-40-161 - Snitt b6-b6 og 37-37 (498440).pdf
V08e_2005 Næringsbygg Evja_A-80-156 - Illustrasjon Vest (498439)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08e_2005 Næringsbygg Evja_A-80-156 - Illustrasjon Vest (498439).pdf
V08d_2005 Næringsbygg Evja_A-80-155 - Illustrasjon Nordvest (498438)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08d_2005 Næringsbygg Evja_A-80-155 - Illustrasjon Nordvest (498438).pdf
V08c_2005 Næringsbygg Evja_A-80-154 - Illustrasjon 3 Nord (498437)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08c_2005 Næringsbygg Evja_A-80-154 - Illustrasjon 3 Nord (498437).pdf
V08b_2005 Næringsbygg Evja_A-80-153 - Illustrasjon 2 Sørvest (498436)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08b_2005 Næringsbygg Evja_A-80-153 - Illustrasjon 2 Sørvest (498436).pdf
V08a_2005 Næringsbygg Evja_A-80-152 - Illustrasjon 1 Sør (498435)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08a_2005 Næringsbygg Evja_A-80-152 - Illustrasjon 1 Sør (498435).pdf
V06_2005 Næringsbygg Evja_A-00-101 - Situasjonsplan (498433)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V06_2005 Næringsbygg Evja_A-00-101 - Situasjonsplan (498433).pdf
V07_2005 Næringsbygg Evja_A-60-001 - Skjema areal og parkering (498434)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V07_2005 Næringsbygg Evja_A-60-001 - Skjema areal og parkering (498434).pdf
V05_2005_Diagrammer til regulering_Rev.251022 (498432)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V05_2005_Diagrammer til regulering_Rev.251022 (498432).pdf
V03_52101956-AKU01-J01 Detaljregulering 202_482 Støy (498430)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V03_52101956-AKU01-J01 Detaljregulering 202_482 Støy (498430).pdf
2_Føresegner_PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-12-08

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2_Føresegner_PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-12-08.pdf
V02_Geoteknisk vurdering_52101956-RIG-N01 (498429)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02_Geoteknisk vurdering_52101956-RIG-N01 (498429).pdf
1_Plankart_PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-12-13

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1_Plankart_PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-12-13.pdf
V01_ROS __PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-07-08

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V01_ROS __PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-07-08.pdf
_Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Evja, gbnr. 202482, næring - PlanID 20210106

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Evja, gbnr. 202482, næring - PlanID 20210106.pdf
V04_Rapp_Trafikale_vurderinger_DR-plan_Evja (498431)

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V04_Rapp_Trafikale_vurderinger_DR-plan_Evja (498431).pdf
3_Planomtale__PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-10-27

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3_Planomtale__PlanID 20210106_DRP Evja, gbnr 202-482_2022-10-27.pdf