Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Rutinar for besøk på institusjon (korona)

Rutinar for besøk på institusjon (korona)

Omsorgsinstitusjonane våre er opne for besøk. Men du må framleis følgje dei nasjonale retningslinene som du finn på FHI.no.

Omsorgsinstitusjonane er opne for publikum

Du må framleis følgje dei nasjonale retningslinene:

  • Hald hendene reine, vaske hender/spritvask ved ankomst
  • Hald deg heime om du er sjuk
  • Bruk sunn fornuft og ta ansvar
  • Spør om du er i tvil!

Vi ynskjer besøkande velkomen!