Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

MinEigedom

MinEigedom

Gjennom portalen MinEigedom finn du nyttig informasjon om dine eigedomar!

Logg inn

Du treng ikkje å registrere deg. Du loggar deg enkelt inn via ID-porten og får tilgang på opplysingar om eigedomar der du er registrert som eigar. 

Om tenesten:

  • Oversikt over kommunale avgifter og eigedomsskatt
  • Historikk på tidlegare betalte kommunale avgifter
  • Du kan stille spørsmål eller melde ifrå om feil/manglar direkte til Kinn kommune via elektronisk skjema
  • Grunnbok- og matrikkelopplysingar om dine eigedomar

Om du har eigedomar i andre kommunar, må desse kommunane også tilby MinEigedom for at du skal få tilgang til all informasjon. Om kommunane ikkje har registrert seg, vil du likevel få tilgang til grunnbok- og matrikkelopplysingar.