Kinn Kommune

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Slik går du fram om du vil gifte deg borgarleg: 

Kontakt

Frida Rogne
Webansvarleg
E-post
Telefon +47 94 81 35 15
Bodil Gjerde
Avdelingsleiar
E-post
Telefon +47 93 48 70 37