Nasjonale retningsliner

I Kinn følgjer vi dei nasjonale retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande. Difor er det viktig at du følgjer med både på lokale og nasjonale nyhende for å halde deg oppdatert. Meir informasjon finn du nedanfor. 

På Folkehelseinstituttet (FHI) finn du nyhende, oppdaterte tal, informasjon og råd om koronaviruset.

På Helsenorge si heimeside finn du noko lik informasjon som på FHI sine sider. Du vil også finne råd til arrangement og sosialt samvær, reiseråd og mykje meir.

På regjeringen.no kan du også lese om gjeldande nasjonale retningsliner.