Koronatest

På denne sida finn du oppdatert informasjon knytt til koronatesting i kommunen. 

Utlevering av hurtigtestar

Du kan hente hurtigtestar på servicetorga i Florø og Måløy mellom kl. 09.00-15.00 måndag-fredag.

Dette er anbefalingane for covid-19 som gjeld no

  • Hald deg heime dersom du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke derom du har nyoppståtte luftvegssymptom. 
  • Du treng ikkje lenger halde deg heime i 4 døgn. 
  • Kontakt lege dersom du har behov for helsehjelp.
  • Du treng ikkje teste deg med sjølvtest. Om du likevel har fått ein positiv test, gjelder dei same råda om å halde seg heime dersom du føler deg sjuk. 
  • Du treng ikkje lenger registrere positiv sjølvtest hos kommunen. 
  • Her finn du eigne anbefalingar for dei med økt risiko for å bli alvorleg sjuke med koronaviruset.
  • Dersom du ikkje er fullstendig vaksinert og treng bekrefting av praktiske årsaker, kan du ta PCR test på legekontoret.
  • Dei som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte, og etterpå har gått gjennom koronasjukdom dei siste 3 månadane skal ikkje ta PCR test.

Testing i samband med reiser til utlandet

Vi tilbyr ikkje PCR-testing i samband med reiser til utlandet.

Har du behov for testing i samband med reiser, må du gjere dette via private tilbydarar. 

Her finn du informasjon om koronasertifikat. Koronasertifikatet vil ofte kunne nyttast som dokumentasjon ved reiser til og frå utlandet.  

Har du tatt PCR test? sjekk ditt prøvesvar på Helsenorge.no