Kinn Kommune

Varsel om planoppstart - Markegata, Florø

Varsel om planoppstart - Markegata, Florø

Klikk for stort bileteNy detaljreguleringsplan i Markegata

 

 

 

 

 

 

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering.

Planområdet omfattar nordre halvdel av kvartal 29 i Florø sentrum, eigedomane Markegata 30 – 40, del av Magnus Thingnesgate og Rv5 Markegata, samt Hansenbakken Borettslag i søre del av kvartalet (Hans Blomgate 17), sjå vedlagt kart med lokalisering og planavgrensing. Varsla planområde utgjer 3,8 daa. Endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen.

Tiltakshavar for planarbeidet er Markegata 30 AS.

Vedlegg:
    Oppstartsvarsel (PDF, 145 kB)
•    Oversiktskart og planavgrensing (PDF, 2 MB)
•    Planteikning, Markegata (PDF, 390 kB)