Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kinn kommunestyre vedtok 10. november 2020, sak 161/20, Kommuneplanen sin samfunnsdel. Planen er styringsdokumentet som er førande for utviklinga i kommunen vår. Den fastset mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap, og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlaget for dei kommunale sektorane sine andre planar og verksemd i kommunen.