Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Arealplanar

Arealplanar

I vårt kartsystem finn du alle våre arealplanar med tilhøyrande plandokument. Vi kjem tilbake med rettleiar for korleis du kan bruke kartet vårt.

Kinn kommunekart