Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Kunngjering av anbodsutlysingar

Kunngjering av anbodsutlysingar

Kinn utlyser anbod på skilt og anbod på rammeavtale for profilering av køyretøy.

Anbod skilt

Kinn kommune skal omprofilere bygningar i nordre Kinn. Dei som kan delta i denne konkurransen er verksemder eller programmer som har som hovudføremål å integrere funksjonshemmede eller vanskelegstilte personar i arbeidslivet.

For meir informasjon, og tilgang til konkurransegrunnlag og kravspek, ta kontakt på arve.klokk@kinn.kommune.no
Tilbodsfrist 21.02.20 kl 10:00.

Anbod Rammeavtale Profilering køyretøy

Kinn kommune skal omprofilere køyretøy, samt profiler nye køyretøy i nordre Kinn. Dette vil være ein rammeavtale som går 2 + 1 +1 år.

Dei som kan delta i denne konkurransen er verksemder eller programmer som har som hovudformål å integrere funksjonshemmede eller vanskelegstilte personar i arbeidslivet.

For meir informasjon, og tilgang til konkurransegrunnlag og kravspek, ta kontakt på arve.klokk@kinn.kommune.no
Tilbodsfrist 21.02.20 kl 10:00.