Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

09.03.2021 09.32

Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy på høyring

Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy på høyring

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.

Vedlegg: