Kinn Kommune

Betalingssatsar, avgifter og gebyr

Betalingssatsar, avgifter og gebyr

I vår økonomiplan og handlingsprogram finn du våre betalingssatsar, avgifter, gebyr og budsjett.

Betalingssatsar, avgifter og gebyr