Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Politikarportal

Politikarportal

Velkommen til politikarportalen for dei folkevalde i Kinn kommune. Her finn du innkalling til møter, referat frå tidligerer møter og møteplan (krev pålogging).

Politikarportal