Kinn Kommune

Koronavirus

06.03.2020 12.44

Politikarportal

Politikarportal

Velkommen til politikarportalen for dei folkevalde i Kinn kommune. Her finn du innkalling til møter, referat frå tidligerer møter og møteplan (krev pålogging).

Politikarportal