Kinn Kommune

Politiske styringsdokument

Politiske styringsdokument

Nedanfor finn du oversikt over våre politiske reglement og retningsliner, og anna som gjeld i Kinn kommune.