Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Grafisk profil

Grafisk profil

Profilmanualen presenterer Kinn kommune sin grafiske profil. Manualen er ein verktøykasse med reiskaper for at Kinn kommune skal stå fram tydeleg og einskapleg i all kommunikasjon.

Profilmanualen inneheld detaljerte retningslinjer for bruk av grafiske element som kommunevåpen, fargar, typografi og profilelement.