Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Møteplan og innsyn

Møteplan og innsyn

Møteplan

Møteplanen viser oversikt over politiske møter per år. Du kan klikke på utval eller dato for å sjå innkalling, saker og møteprotokoll. 

Møteplan


Innsyn

Du har rett til innsyn i offentlege dokument, journalar og liknande register. Vi har elektronisk postliste med enkel tilgang til saker som skal til, eller har vore til behandling i politiske organ. 

Postjournal