Kinn Kommune

Møteplan og innsyn

Møteplan og innsyn

Møteplan

Møteplanen viser oversikt over politiske møter per år. Du kan klikke på utval eller dato for å sjå innkalling, saker og møteprotokoll. 

Møteplan


Innsyn

Du har rett til innsyn i offentlege dokument, journalar og liknande register. Vi har elektronisk postliste med enkel tilgang til saker som skal til, eller har vore til behandling i politiske organ. 

Postjournal