Kinn Kommune

Skulane

Skulane

Dette er ei oversikt over alle grunnskulane i Kinn kommune. Skuletilbodet omfattar 11 barneskular og 3 ungdomsskular. Eikefjord skule er kombinert barne- og ungdomsskule.

Du finn dei ulike skulane i lista og kartet nedanfor.

Kontaktinformasjon til skulane
Namn på skulane Telefonnummer
Brandsøy skule 57756520
Eikefjord barne- og ungdomsskule 57756263
Florø barneskule 57756340
Florø ungdomsskule 57756300
Krokane skule 57756400
Vågsøy ungdomsskole 57845400
Raudeberg skule 57845440
Skavøypoll skule 57845370
Skram skole 57845300
Solheim skule 94858262
Stavang skule 57740990
Steinhovden skule 91723789
Torvmyrane skule 97191590