Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 22. januar 2021).
22.01.2021 08.21

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skule. Du som forelder kan ta kontakt med skulen eller barnehagen dersom du er bekymra.

PPT gjev hjelp til vaksne som ønsker utgreiing i høve til opplæring på grunnskulen sitt område (§4a-2).
Ta kontakt med oss dersom det gjeld deg.

PPT tilbyr opplæring/veiledning til tilsette i barnehagar og skular.

PPT sine tenester er frivillig og gratis.

Litt lengre fortalt

Kontakt

Kinn PPT
E-post
Telefon 57 75 61 26