Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Kinn utdannings- og ressurssenter (KURS)

Kinn utdannings- og ressurssenter (KURS)

KURS (Kinn utdannings- og ressurssenter) KF administrerer all kommunal flyktning- og innvandraraktivitet i Kinn kommune: opplæring i m.a. norsk og samfunnsfag, introduksjonsprogram, kommunal busetting og integrering. I tillegg har KURS ei forskings- og utviklingsavdeling. KURS er tilstade i både Florø og Måløy.

KURS - Heimeside