Kinn Kommune

Er du bekymra for eit barn?

Er du bekymra for eit barn?

Om du er bekymra for eit barn vil vi gjerne at du ringer oss.

Sentralbordet: telefon 57 75 60 00
Barnevernvakten: telefon 474 57 272
Samtaletelefon for barn og unge: telefon 116 111

Du kan vere anonym når du ringer.

Litt lengre fortalt