Kinn Kommune

Pris og betaling

Pris og betaling

Kort fortalt

  • Klikk her for pris for barnehageplass
  • Er det fleire barn i familien, er det ordning med søskenmoderasjon.
  • Familier med låg inntekt har rett til redusert foreldrebetaling.
  • Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eit år av gangen. Ein må søke på nytt for kvart barnehageår.

Søk redusert foreldrebetaling

Litt lengre fortalt