Kinn Kommune

Barnehageopptak og frister

Barnehageopptak og frister

Frist for å søke barnehageplass er 15. februar. Nytt barnehageår startar i midten av august.

Skal du søkje om barnehageplass, svare på tilbod om barnehageplass eller seie opp ein barnehageplass, nyttar du dei elektroniske lenkjene under.

Du loggar deg på med MinID. Før du byrjar å søkje må du finne fram fødselsnummer (11 siffer) til både barn og føresette.

Dokumentasjon som skal følgje søknaden skal sendast som brev til Kinn kommune, postboks 294 6701 Måløy.

Søknad om barnehageplass

Er du folkeregistrert i Kinn kommune nyttar du denne lenka:

Er du folkeregistrert i annan kommune enn Kinn, eller manglar personnummer, nyttar du denne lenka:

Tilbod om barnehageplass

  • Svar på tilbod om barnehageplass

Oppseiing av barnehageplass

Oppseiing av barnehageplass (skjema kjem)

Plan for barnehageåret

I planen for barnehageåret finn du planleggingsdagar og oversikt på ferie- og fridagar:

Rett til barnehageplass og søknadsfrist