Kinn Kommune

Barnehagesøknadar klart innan utgangen av januar

Grunna overgang til nytt barnehage- og skuleadministrasjonssystem, vert det ikkje mogleg å søkje barnehageplass før utgangen av januar 2020.

Barnehageopptak og frister

Barnehageopptak og frister

Frist for å søke barnehageplass er 15. februar. Nytt barnehageår startar i midten av august.

Kven har rett til plass?

Barn fødd innan utgangen av november har rett til barnehageplass frå august året etter.

Barn fødd i september, oktober og november har rett til barnehageplass frå den månaden barnet fyller eitt år. 

Slik søker du

Barnehagane våre har felles opptak. Skal du søke til ein kommunal eller ein privat barnehage, må du nytte deg av same elektroniske skjema. 

Søknadsskjema

Søke utanom fristen?

Du kan søke om plass heile året. Plass vert tildelt fortløpande dersom barnehagane har ledig kapasitet. Om du ikkje får tildelt plass vil du bli sett på venteliste fram til det blir ledig kapasitet. 

Endring eller oppseiing av barnehageplass

Du brukar same søknadsskjema for søknad, oppseiing og endring av barnehageplass.

Søknadsskjema