Kinn Kommune

Barnehagane

Barnehagane

Vi har eit inkluderande barnehagemiljø med rom for mangfald og tilpassing. Våre barnehagar har eit aktivt og utviklande læringsmiljø, der omsorg, leik og læring blir sett i samanheng.
Barnehagetilbodet omfattar 13 kommunale barnehagar og 4 private barnehagar.

Informasjon om den einskilde barnehage finn du i lista og kartet under.

Kontaktinformasjon til barnehagane
Namn på barnehagane Telefonnummer
Brandsøy barnehage 41530114
Dalvegen barnehage 57747855
Eikefjord barnehage 57744875
Furuhaugane barnehage 57742844
Havrenes barnehage 57741620
Holvik barnehage 57845480
Krokane barnehage 57756620
Nepjarhaugen barnehage 57741974
Nyheimvegen barnehage 57747744
Skarevik barnehage 57853003
Skavøypoll barnehage 57845360
Solheim barnehage 57748300
Stavang barnehage 57740990
Storevatn barnehage 48013145
Sørstrand maritime FUS barnehage 91551414
Torvmyrane barnehage 57756430
Trollskogen barnehage 90567589