Kinn Kommune

Barn med særskilt behov

Barn med særskilt behov

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Meldeskjema - barn med særskilt behov (PDF, 258 kB) 

 

Barn med nedsett funksjonsevne

Lover og reglar

Kontakt

Sentralbord
E-post
Telefon 57 75 60 00


Opningstider: 09.00 - 15.00