Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Søknadssenter

Barnehage
Helse og velferd > Helse
Kommunal vigsel
Helse og velferd > Koordinerande eining
Kultur, idrett og fritid
Næring og skatt > Landbruk
Sosiale tenester > NAV
Næring
Helse og velferd > Omsorg
Planar og byggesak
Helse og velferd > Transport