Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Sjukeheimane våre

Sjukeheimane våre

Nedanfor kan du sjå kor du finn sjukeheimane våre. Kontaktinformasjon finn du i margen til høgre.

Kontakt

Elisabeth N. Leversund
Tenesteleiar Florø omsorgssenter
E-post
Telefon 415 34 922
Grethe Apalseth
Tenesteleiar Furuhaugane omsorgssenter
E-post
Telefon 989 07 554
Tone Husevåg
Tenesteleiar, Kulatoppen heimeteneste
E-post
Telefon 994 73 470