Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 22. januar 2021).
22.01.2021 08.21

Rutinar for besøk på institusjon (korona)

Rutinar for besøk på institusjon (korona)

Klikk for stort bileteMange pasientar og brukarar i helse-og omsorgsinstitusjonane er særs sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og enkelte kroniske sjukdomar. Vi ønskjer å legge til rette for besøk, samstundes som vi må unngå at vi får smitte inn i institusjonane. Det er difor innført besøksrestriksjonar og rutiner for besøk.

Les også oppmoding frå leiinga på Kulatoppen, Furuhaugane og Florø omsorgssenter om smitteverntiltak og rutinar på omsorgssenter.

Før besøk

 • Besøk må alltid avtalast på førehand.
 • Person med Covid19 (truleg eller bekrefta smitte, eller er i karantene), kan ikkje komme på besøk.
 • Person som har vore i utlandet eller område i Norge med høg førekomst av smitte med covid-19, bør ikkje komme på besøk før 10 dagar etter heimkomst.
 • Person med luftvegssymptom, kan ikkje komme på besøk.
 • Person som testast for Covid19, kan ikkje komme på besøk før negativt prøvesvar foreligg og er symptomfri.

Under besøk

 • Besøkande må alltid skrive seg inn i besøksprotokollen.
 • Handhygiene: besøkande skal vaske hender / spritvask ved ankomst, også ved besøk utandørs.
 • Besøkande skal gå direkte til og frå rommet og ikkje opphalde seg i fellesareal.
 • Om pasienten/beboaren ikkje har einerom, skal besøket tilretteleggast i besøksrom.
 • Besøkande skal halde minst 1 meter avstand til ansatte og andre pasienter/beboare.
 • Besøkande bør også halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, men det kan gjerast lokale vurderingar.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gåver, blomster og liknande så lenge god håndhygiene blir fulgt.
 • Om besøkande har med mat skal handhygiene utførast før maten blir servert.
 • Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på institusjonen.
 • Pasienten/beboaren bør utføre handhygiene når den besøkende forlater rommet.
 • Besøk utanfor institusjon må avklarast med leiar og det må skje i samsvar med gjeldande nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørande gjer seg godt kjende med desse i forkant.
 • Besøkande som får symptom på Covid19 i etterkant av besøk, skal ved prøvetaking opplyse at dei har vore på besøk på institusjonen som del av smitteoppsporinga