Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Opphald på sjukeheim

Opphald på sjukeheim

Opphald på sjukeheim er ei heildøgns teneste du kan søke på når du ikkje lenger kan bu heime på grunn av ulike helseplagar, og at all den hjelpa du kan få heime ikkje lenger er tilstrekkeleg.

Søknadsskjema

Opphald på sjukeheim

Kontakt

Lene Engebø
Leiar for tildeling
E-post
Telefon 979 91 803